HRV-analyse

Hjerte Rytme Variasjons måling (HRV), er en objektiv kontroll av helsetilstanden. HRV foretas liggende og pasienten får 3 EKG elektroder plassert på brystet. Informasjonen blir hentet direkte fra kroppen basert på R-R intervallene, hjerterytmevariasjonene i et elektrokardiogram, EKG.

HRVanalyseinstrument

Analysen gir ingen diagnose, men og gir oss nyttig informasjon om pasientens dags-form og en mer langvarig tendens.

 

 

Du er velkommen til å ta kontakt for HRV analyse hos Brain Lights