Bioresonans

Cellene i kroppen kommuniserer med hverandre og har et elektromagnetisk svingningsfelt rundt seg. Hele kroppen har også et slikt felt rundt seg. Ulike organer har forskjellige frekvenser, og når ett eller flere organer er i ubalanse påvirkes hele organismen p.g.a. at svingningsfeltet forstyrres.

 

Når energien i kroppen vår flyter fritt uten hindring eller blokkeringer,  er vi i balanse og vi kan føle oss friske. Hvis energien er i ubalanse kan vi føle oss syke og utilpasse.

 

Behandlingen kan sette i gang kroppens eget reperasjonssystem/helingssystem og har til hensikt å lindre eller dempe symptomer, styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Hva koster det?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kr. 700,- pr. time

Avtaler som ikke avbestilles 24t før avtalt tid, belastes i sin helhet