Artikler med stikkordet: foredrag

HRV-analyse

Hjerte Rytme Variasjons måling (HRV), er en objektiv kontroll av helsetilstanden. HRV foretas liggende og pasienten får 3 EKG elektroder plassert på brystet. Informasjonen blir hentet direkte fra kroppen basert på R-R intervallene, hjerterytmevariasjonene i et elektrokardiogram, EKG. Analysen gir ingen diagnose, men og gir oss nyttig informasjon om pasientens dags-form og en mer langvarig tendens.   […]

Les mer...